logo

Afsluiting van Zuylen van Nijeveltstraat

Laatst bijgewerkt: Aug 03, 2021


  • 31/07/2021 23:00:00-31/08/2021 21:00:00


  • Wegafsluitingen


Van 1 juli tot 20 augustus 2021: Vernieuwing wegdek en herinrichting verkeersplein

De gemeente heeft samen met ontwikkelaar ABB een nieuw stedenbouwkundig kader en een nieuwe startnotitie opgesteld. Hierin worden uitgangspunten zoals het aantal woningen en de maximale hoogte van gebouwen opgenomen. Bij de voorbereiding hierop zijn omwonenden van de ANWB-locatie betrokken (zie verslagen participatie).

De gemeenteraad heeft op 18 mei het startdocument bestemmingsplan herontwikkeling ANWB Locatie, vastgesteld, inhoudende onder meer:

het aantal m² BVO (maximaal 54.000 m² BVO, exclusief half verdiepte parkeergarage);
realisatie 400 t/m 425 woningen waarvan 25% sociaal;
de maximale bouwhoogte van de nieuwe gebouwen, variërend van 26 t/m 47 meter conform de bouwenvelop in het stedenbouwkundig kader;
ruimte is voor (commerciële) voorzieningen;
dat er bij de planuitwerking ruim aandacht wordt geschonken aan duurzaamheid, klimaat adaptie o.a. door de aanleg van groen, en natuurinclusief bouwen;
dat het nemen van een voorbereidingsbesluit niet noodzakelijk is;
dat de procedure aanvangt met de terinzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan;
met de vaststelling van het startdocument en stedenbouwkundig kader de op 27 november 2018 door de raad vastgestelde startnotitie herontwikkeling ANWB-locatie Wassenaarseweg 220 + stedenbouwkundig kader te laten vervallen.

Vervolg

Na besluitvorming over het startdocument wordt de omgeving opnieuw betrokken bij de planvorming. Er zullen meerdere bijeenkomsten georganiseerd worden om o.a. verschillende architectonische varianten te bespreken. De varianten zullen verschillen met betrekking tot de verdeling van de bouwvolumes, architectuur, inrichting van de parkeerplaats en het groen. Het participatieniveau zal net als het reeds doorlopen traject adviserend / consulterend zijn.


Kenmerken

Geen kenmerken bekend


Locatie
logo

info@gemeentekaarten.nl

Langegracht 72
2312 NH Leiden

06 36161741

Gemeentekaarten

© Gemeentekaarten.nl
Deze website wordt mogelijk gemaakt door Pointiful.
Alle rechten zijn voorbehouden.