Herplanting Eiken Park Ter Weer

Laatst bijgewerkt: Aug 04, 2021


  • 02/09/2021 22:00:00-30/09/2021 21:00:00


  • Groenbeheer


Alle eiken worden herplant tussen 20 juli en 12 augustus

Op 28 januari 2020 heeft de raad het besluit genomen om het theater en dorpshuisfunctie op een duurzame wijze te behouden door de locatie efficiënt en duurzaam te herontwikkelen. Tevens is er besloten om de ruimte anders in te richten en het kostenneutraal te maken door woningbouw aan het programma toe te voegen. De woningbouw vormt een belangrijke kostendrager om het theatergebouw op te knappen en de exploitatie van de culturele theaterprogrammering kostendekkend te exploiteren.

Participatie
Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het door de raad gevraagde haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, gestart. De gemeente hecht veel belang aan breed draagvlak bij de belanghebbenden. In overleg met de buurtvereniging, de parochie en de SBW is een participatiegroep opgericht. Deze bestaat uit wijkbewoners, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. Inmiddels hebben verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden:

Bijeenkomsten omwonenden op 10 en 11 juni
20 minuten gesprekken met geïnteresseerden op 7 juli
Overleg met bestuur bewonersvereniging Burgwey op 13 juli


Kenmerken

Geen kenmerken bekend